Concert "Give Music a chance"

Concert "Give Music a chance"
30/04/16 18:00
Paleis voor schone kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Het Brussels Philharmonic Orchestra en Music Fund in concert voor de vrede.Muziek om muren te slechtenMuren kunnen dienen als schuilplaats, toevluchtsoord. Maar vaker nog scheiden, verdelen en confronteren ze. Muziek kan bressen slaan, doorsijpelen in de openingen, bruggen slaan. Dat is het doel van het Brussels Phiharmonic Orchestra en het topconcert op 30 april 2016 «Give Music a Chance».« Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Waar zal ik vanavond slapen ? » Dat is de eeuwenoude vraag van de reiziger, de nomade, de pelgrim, de uitgeslotene … Vier muren, een dak, het is een schuilplaats. Hoe ongeriefelijk ook of broos, het blijft een toevluchtsoord om even halt te houden en uit te rusten. Zich « thuis » voelen betekent bescherming en een maaltijd delen. Door de overgang van individualisme naar collectiviteit wordt de stad versterkt en als de avond valt, zijn de poorten toe. De buitenstaanders worden met argwaan en vijandigheid bekeken. Want de muur die bescherming biedt kan heel snel verworden tot de muur die scheidt, verdeelt. Emmanuel Lévinas bevestigde : « De universele gastvrijheid moet als plaats fungeren voor het samenleven van mensen. Zij rechtvaardigt en stimuleert vredesinitiatieven. »Muziek is het medium bij uitstek om deze universele vrijheid te scheppen. Zij kan in de openingen infiltreren, bressen slaan en een ruimte creëren waar iedereen welkom is.Dit is wat er sinds bijna vijftien jaar binnen het BPhO gebeurt, waar musici uit 24 landen en vier werelddelen samenspelen onder leiding van ervaren orkestleiders. Terwijl overal ter wereld vijandige muren worden opgetrokken, wil het orkest dat muziek een kans creëert voor vrede en verbroedering.Op 30 april 2016 organiseert het een concert om muren te slechten. Het zal werken brengen van Elgar en Dvorak en « De gewapende man, een Mis voor de Vrede » van Karl Jenkins. Dit evenement staat onder de Hoge Bescherming van barones Simone Susskind.Het project « liefdadigheidsconcert »Het concert « Give Music a Chance » zal het topconcert worden tijdens het seizoen van het Brussels Philharmonic Orchestra en ongetwijfeld een van de grote evenementen uit het muziekseizoen in Brussel, zowel op muzikaal als op humanitair vlak.Het concert staat symbool voor een aaneenschakeling van universele menselijke bondgenootschappen : jongeren aan muziek, muziek aan de vrede, vrede aan broederschap, broederschap aan verzoening tussen volkeren. Het is dé gelegenheid om aandacht te schenken aan de volkeren in het Midden-Oosten, die niets liever willen dan vrede.Het concert wordt gebracht ten voordele van jonge muzikanten in het Midden-Oosten, Palestina en Israël via de vzw « Music Fund » (www.musicfund.be) en de « Polyphony Foundation » (polyphonyfoundation.org).De vzw « Music Fund » heeft ten doel ongebruikte of licht beschadigde muziekinstrumenten in te zamelen. De hoofdactiviteit van Music Fund is sinds 10 jaar het opleiden van technici/reparateurs van muziekinstrumenten voor haar partnerprojecten in het Midden-Oosten (Gaza en de Westelijke Jordaanoever), Marokko (Tétouan), DRC (Kinshasa), Mozambique (Maputo) en Haïti (Haïtiaanse Kaap). Music Fund heeft ateliers geopend voor de reparatie van muziekinstrumenten, waar de ontvangen instrumenten gerepareerd en onderhouden kunnen worden. Tijdens dit concert zal Music Fund de door het publiek meegebrachte gebruikte muziekinstrumenten inzamelen.Wat de « Polyphony Foundation» betreft, zij ontwikkelt educatieve programma’s om jonge musici uit Palestina en Joden uit Israël te ondersteunen. In het verleden heeft Music Fund de ontwikkeling van projecten van de Polyphony Foundation geholpen d.m.v. belangrijke giften.Het BPhO schenkt niet alleen de opbrengst van het concert aan de «Polyphony Foundation», maar haar orkestleider zal desgewenst ook « in residence » en ter voorbereiding van een concert aanwezig zijn tijdens workshops die georganiseerd worden voor jonge finalisten van muziekhogescholen in het Midden-Oosten, Palestina en Israël.Simone Susskind, een daad voor vrede, dialoog, vrouwen en cultuurSimone Susskind, geboren Weinberger, weduwe van de betreurde David Susskind, is een Belgische Franstalige politica uit Brussel. Ze zetelt sinds 2014 in het Brussels Parlement. In 1991 werd ze Vrouw van het Jaar, in 2000 ontving ze de titel Doctor Honoris Causa aan de ULB en in 2012 benoemde Koning Albert II haar tot barones. Simone Susskind heeft een licentie sociale wetenschappen en kandidaat economische wetenschappen aan de ULB, was voorzitster van het Centre communautaire laïc juif (CCLJ) van 1985 tot 1995. Ze is vredesactiviste tussen Israëliërs en Palestijnen en activise voor de rechten van de vrouw en mensenrechten en is voorzitster-oprichtster van « Actions in the Mediterranean» dat zich inzet voor de dialoog en vrede tussen Israëliërs en Palestijnen en voor de joods-arabische dialoog in België, die een versterking van de rol van vrouwen naijvert in de uitwisseling van ervaringen tussen Zuid en Noord.Simone Susskind is ook medeoprichtster en vice-voorzitster van de vzw « Music Fund », dat samenwerking op het gebied van muziekonderricht bevordert en muziekinstrumenten inzamelt om die in muziekscholen in conflictlanden te verdelen en de opleiding tot reparateur van muziekinstrumenten aanmoedigt. Het concert ten bate van « Music Fund » en de Polyphony Foundation geniet haar bescherming.Ongebruikte muziekinstrumentenLiggen er nog ongebruikte muziekinstrumenten bij u in de kelder, op zolder .... en zijn ze in goede staat? Geef ze aan Music Fund en ze krijgen een tweede leven! Breng uw instrument op 30/04/16 naar het Paleis voor Schone Kunsten. Met een identificatienummer kunt u de reis naar een van de 16 partnerprojecten van Music Fund in Afrika, het Midden-Oosten, in de Caraïben of België volgen.


Programma

De gewapende man, een Mis voor de VredeKarl Jenkins

Nocturne voor strijkers - Antonin Dvorak

Concerto voor cello in e mineur, Op. 85 - Edward Elgar

 Beschrijving van de muziek 

(bron tekst: weebly.com/lhomme-armeacute---the-armed-man.html)« De gewapende man, een Mis voor de Vrede », gecomponeerd in 1999, was aanvankelijk opgedragen aan slachtoffers van de crisis in Kosovo. Het werk drukt de groeiende angst, het opkomende conflict en de hoop voor de toekomst uit. Het is een ode aan de vrede en is allesomvattend door de keuze van de teksten uit diverse periodes, verschillende landen en diverse religies, opgebouwd uit traditionele elementen van de vaste gebeden uit de Latijnse mis.

De zangpartijen bestaan uit van oorsprong islamitische teksten (oproep tot gebed), Bijbelse teksten (psalmen), christelijke teksten (vaste gebeden uit de mis) en teksten van Rudyard Kipling, van Alfred Lord Tennyson en van een overlevende van Hiroshima.

De muziek is doeltreffend in die zin dat zij inspeelt op emoties. Zij sluit zich perfect aan bij de inhoud van de teksten en versterkt ze nog. Het is volkse muziek, maar klassiek geïnspireerd. Het werk is een meditatie in gebedsvorm, beladen met emoties door de oorlogen, die ons verleden en vooral de XXe eeuw, verscheurd hebben, om ons aan te sporen tot vrede. Het is dynamische muziek, toegankelijk voor een breed publiek.Het concerto voor cello in e mineur is een magistraal werk van de Engelse componist Sir Edward Elgar, dat nochtans niet het verdiende succes oogstte tijdens de première in Londen, juist na de Eerste Wereldoorlog in oktober 1919. Dit concerto breekt met het gewoonlijk joviale karakter van de werken van de componist en geeft daarmee in zekere zin de gemoedsgesteldheid van Elgar na de oorlog weer.De geschiedenis van de Nocturne op 40 van Dvorak is een echte soap opera. Het oorspronkelijk voor kwartet geschreven werk werd terzijde gelegd, weer opgepakt en vele malen door de componist herwerkt, al naargelang zijn humeur van ‘t moment. Kortom, een smakelijke cocktail !


Infos en reservaties

Tarieven: cat 1 : 30 € en 25 € <26-65>

               cat 2 : 25 € en 20 € <26-65>

               cat 3 en 4: 20 € en 15 € <26-65>Informatie : 0478 881006 en 0492 777822 – info@bpho.beNaast de mogelijkheid om uw tickets online te reserveren (knop « Reservaties online" hieronder), kunt u ook per e-mail bij « info@bpho.be » plaatsen reserveren met vermelding van het aantal gewenste plaatsen. Betalen kan u via het rekeningnummer BE27 1325 1797 3573 van vzw Presto Vivace, 38 Generaal Pattonstraat te 1050 Brussel (de beheerder van het Brussels Philharmonic Orchestra). Vergeet niet bij de mededeling te vermelden « Concert 30/04/16, aantal plaatsen + tarief en uw naam + adres". Na ontvangst van de overschrijving sturen we u de tickets per post toe.Boxoffice: www.bozar.be. Tel : +32(0)507820030, 25, 20 €
+32(0)5078200
http://bo.clic-com.be/main.aspx?sPageToGo=Event&iEventId=21912&iCultureId=1036
Brussels Philharmonic Orchestra Menu Brussels Philharmonic Orchestra Menu