uw vzw mag opnieuw belastinggiften ontvangen #BeGenerous

Uitstekend nieuws voor de vzw en voor het orkest aan het einde van het jaar, beste Belgische vrienden!

Onze ministeriële goedkeuring werd vernieuwd in 2020 en dit jaar kunnen we opnieuw uw belastingen verlagen: elke schenker van minimum 40 euro krijgt een attest waarmee u 60% fiscaal voordeel terugkrijgt!
Geïnteresseerd? Wil je het orkestproject steunen?

Praktisch:
Betaal uw steun op de rekening van onze vzw Presto Vivace, die het Brussels Philharmonic Orchestra beheert: BE27 1325 1797 3573 (BIC BNAG BE BB)
Vanaf 40 €, met de mededeling "schenking", heeft u recht op een belastingvermindering van 60% van het bedrag dat dit jaar werd betaald. U ontvangt in maart van het volgende jaar het attest dat nuttig is voor uw aangifte.

Bij voorbaat en met heel ons hart DANK U!
Brussels Philharmonic Orchestra Menu Brussels Philharmonic Orchestra Menu